2017


Golder medverkar i saneringen av förorenad mark och strandkant i Getinge

Mars 24, 2017

På uppdrag av Eslövs kommun projekterar och upprättar Golder tillståndsansökan inför saneringen av förorenad mark och strandkant vid fastigheten 11:5 i Getinge.

Ferrosan AB bedrev mellan åren 1948 - 1968 tillverkning av fenylmercuriacetat, ett vanligt bekämpningsmedel som användes frekvent i den svenska massaindustrin. Fram till mitten av 60-talet gick allt avlopp direkt ut i den angränsande Kävlingeån och idag är marken starkt förorenad med kvicksilver, DDT, PCB och olja. Totalt väntas 1.600 kg kvicksilver och 250 kg DDT schaktas bort från området.

I Golders uppdrag ingår att utföra kompletterande miljöutredningar, åtgärdsförberendande undersökningar, planera miljökontroll, bistå med miljötillståndansökan, arbetsmiljöfrågor, utföra teknisk projektering samt vara beställarstöd under saneringsfasen. 

Under hösten 2016 har omfattande provtagningar gjorts och de preliminära resultaten har hittills visat att det förekommer större mängder av bekämpningsmedlet DDT närmast ån än vad som tidigare uppskattats. Lyckligtvis finns det inget pågående utläckage av gifterna utan de är stabila där de ligger. Däremot finns det det en framtida risk om de får ligga kvar vid t.ex. ett förhöjt vattenstånd i Kävlingeån. Provschaktningar på tomten har visat att den översta metern av marken som ska tas bort är hyfsat torr, vilket gör massorna lättare att forsla bort vid saneringen. Saneringsprojektet beräknas att genomföras under 2019.

Läs mer om saneringen på Eslöv kommuns hemsida.

Om Golder Associates

Golder Associates är en global medarbetarägd organisation med över 50 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och informationshantering. Vi har en integritet och omsorg i vår rådgivning och verkar för kostnadseffektiva lösningar och en hållbar samhällsutveckling. Vi har en unik laganda och en vilja att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar, vår service och våra relationer. Totalt är vi över 7000 medarbetare på fler än 170 kontor över hela världen.

För mer information, vänligen kontakta: 
Golder Associates
Henrik Eriksson, Gruppchef förorenad mark
Tel: 08-506 306 68
Email: henrik_eriksson@golder.se  

Bookmark and Share   Email to a Friend
Getinges strandkant