2010


Golder Associates i joint venture med Grontmij vinner uppdrag i Kungens Kurva

Juli 16, 2010

Golder har i samarbete med Grontmij bilvit tilldelade projekteringsuppdraget för trafikplatsen Kungens Kurva, en av tre etapper i Förbifart Stockholm.

Projekteringsuppdragen för hela Förbifart Stockholm är tillsammans värda drygt 300 miljoner SEK, varav uppdraget för Kungens Kurva utgör ca 90 miljoner SEK. Arbetet inleds efter sommaren 2010 och förväntas pågå under två år.

Golder kommer att lösa utmaningar kring geoteknik, tunneldesign, hydrogeologi och miljöaspekter, medan Grontmij fokuserar på trafikplanering, landskapsarkitektur, elektricitet och belysning, projektledning och konstruktion.

"Jag är mycket glad över att vi fått detta profiluppdrag i nära samarbete med Grontmij", säger Jan Hermanson, VD för Golder i Skandinavien. "Det här är en tydlig signal om att Golder fortfarande är en ledande leverantör av geoteknik- och andra experttjänster för infrastrukturprojekt."

Förbifart Stockholm är en ny motorvägssträcka för E4 väster om Stockholm. För att minska påverkan på känsliga natur- och kulturmiljöer kommer drygt 17 av sträckans 21 totala km gå i tunnel.

Byggskedet planeras börja 2012 och väntas ta minst åtta år att färdigställa. När Förbifart Stockholm öppnar för trafik kommer den att vara en av världens längsta vägtunnlar. Trafikverket uppskattar att år 2035 kommer ca 140 000 fordon använda Förbifarten varje dag.

Läs mer om Förbifart Stockholm på www.trafikverket.se/forbifartstockholm.

Bookmark and Share   Email to a Friend