Drägligare liv genom hållbara lösningar

Som en del av Golders engagemang för hållbar utveckling, bildade våra medarbetare Golder Trust for Orphans 2003 för att ge stöd till barn och familjer i Afrika som blivit föräldralösa eller tvångsförflyttade på grund av AIDS-epidemin.

Stiftelsen ger stöd och bidrag till NGO-drivna projekt som är långsiktigt hållbara och främjar utveckling av inkomstbärande verksamhet. Vi ger även engångsbidrag till organisationer som söker omedelbar hjälp. Hittills har stiftelsens insatser stöttat 14 projekt i 7 länder oh gett över 2500 barn ett drägligare liv i Afrika.

Besök gärna www.goldertrust.org för mer information.