Vad kan ett globalt företag med samarbete över gränserna göra för dig?

I Golders tekniska nätverk möts medarbetare som har gemensamma tekniska discipliner eller tillhandahåller specialiserade tjänster till våra kunder. Med fler än 45 aktiva grupper delar vi kunskap, bästa praxis och erfarenheter med varandra. En form av mentorskap för kunskapsöverföring mellan medarbetare på alla nivåer.

Här diskuteras ständigt vetenskaplig- och teknisk utveckling, idéer och innovativa lösningar på kunders varierande utmaningar. Golders tekniska nätverk verkar helt utan gränser och framgången beror mycket på vår medarbetarägda företagskultur, där vi stöttar varandra i att hitta de bästa lösningarna för våra kunder, oavsett var vi befinner oss på jorden. Några exempel:

  • Genom att utnyttja lösningar som tidigare utvecklats för ett projekt på Nya Zeeland kunde vi minska kostnaderna för platsundersökningar under ett liknande projekt i Kanada med över 80% jämfört med kundens föreslag.
  • 7 dagars luftmodelleringsarbete sparade vi åt en kund i Storbritannien genom att finna befintlig kunskap inom luft – förmedlat genom våra nätverk.
  • Golder kunde halvera tiden för en numerisk grundvattenmodellering åt en gruvkund genom att utnyttja tidsskillnaden mellan Europa och Kanada. Vi upprättade ett arbetsflöde som tillät två omprövningsperioder var dag i stället för en.
  • Ett dagbrott stod inför en nödsituation och Golders medarbetare på fem olika kontor från USA, Kanada och Sydamerika involverades för att omgående beräkna släntstabiliteten. Arbetet i gruvans dagbrott kunde snart återupptas utan att kompromissa på säkerheten och behovet från lokala aktörer.