Work Safe, Home Safe: Trygg hemma, Trygg på jobbet

Golder strävar efter att vara branschledande inom arbetsmiljö och strävar efter en kultur där hälsa och säkerhet går först och är en naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar kontinuerligt med utbildning av våra medarbetare så tekniska uppgifter kan utföras säkert.

För kunder, anställda och leverantörer, skall det vara tydligt att arbetsmiljöfrågor är centralt i allt Golder gör. Hälsa och säkerhet är ofta en avgörande faktor när kunderna väljer Golder, liksom i vår rekrytering och karriärutveckling och när vi väljer partners och leverantörer.

Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö som är säker och inte leder till några allvarliga olyckor för våra medarbetare. Läs vår globala Health & Safety Policy


 

Golder Associates är stolt kampanjpartner till den Europeiska arbetsmiljöbyrån Ett hälsosamt arbetsliv 2012-2013 (EU-OSHA) kallad ‘Samverkan för att förebygga'.

Kampanjen uppmuntrar chefer, arbetstagare och andra intressenter att gå samman för att förbättra hälsa och säkerhet.

Läs mer på kampanjens hemsida, klicka här.
Se vår profilsida, klicka här.