Vårt ledningssystem är utformat för att fungera globalt men samtidigt vara anpassat för lokala behov

Personalägande är en aspekt av Golders kultur. En annan är vår ledarskapsstruktur. Hellre än att upprätthålla en top-down struktur, föredrar vi att beslut skall fattas nära den nivå där deras påverkan kommer att märkas.
Ägande och ledning skiljs i två olika grupper:

Principals and Associates -- delägare med dokumenterad teknisk kompetens och förmåga att utföra och leda uppdrag, integrera mot kunder, handleda andra medarbetare och stödja övriga delar av företaget.

Linjeansvariga chefer -- våra gruppledare, affärsområdeschefer, våra verkställande direktörer på nationsnivå, regionala ordförande och koncernchef - alla ger de sitt stöd till framgång för våra medarbetare. De tillhandahåller den miljö och de verktyg som gör det möjligt för våra medarbetare att leverera hållbara, prisvärda och innovativa lösningar för våra kunder.

Vår globala företagsledning:

 • Hisham Mahmoud President & CEO, Golder Associates Corporation
 • Mark Brightman Global gruvdrift
 • Tom Logan Americas
 • Anna-Lena Oberg-Hogsta Europa & Mellanöstern
 • Hannah Hamling Asien & Australasien
 • Tom Logan COO
 • Lee Anne Lackey CFO
 • Michael Strain   Controller
 • Nancy Wilk Hälsa och säkerhet
 • Nick Bizic Personal
 • Charlie Voss Risker