En av Golders största tillgångar är vår starka känsla av vilka vi är, vart vi är på väg och vad som är viktigt för oss.

Vårt övergripande mål är att nyttja vår kompetens och erfarenhet för att utveckla vår jord på ett hänsynsfullt och hållbart sätt- "Ingenjörskonst för en hållbar samhällsutveckling".

Vår vision sammanfattas av följande tre teman:
Friheten att gå ett steg längre
Kunskapen att finna svaren
Drivkraften att göra en skillnad

Våra kärnvärden omfattar:

Integritet (Integrity):
Vi är ärliga, pålitliga och håller hög etisk nivå i vårt arbete och i våra kontakter med omvärlden.

Ett steg längre (Excellence):
Vi strävar efter att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar och i bemötandet av kunder och kollegor.

Laganda (Teamwork):
Inom vår gemenskap samarbetar vi och delar aktivt kunskap och erfarenheter till nytta för oss och våra kunder.

Omsorg (Caring):
Vi bryr oss om och respekterar andra; våra medarbetare, våra kunder, samhället och miljön där vi arbetar och bor.

Delägarskap (Ownership):
Vi lägger vikt vid och är stolta för arbetet vi gör för våra kunder och har personlig del i företagets framgång.

Vårt löfte till våra kunder

I över 50 år har Golder strävat efter att hålla högsta kvalitet i kundservice och högsta tekniska kvalitet i allt vi gör.

Golders policy för kvalitet i vårt tekniska arbete och vår kundservice stöttar vår verksamhet och används för att ständigt förbättra och utmana våra resultat.

Som kund till Golder kan du känna dig säker på att du får den bästa möjliga service och problemlösning.

Läs vår Golder Excellence Policy (PDF, 39 kB)