Vi är en ansvarsfull organisation med fokus på hållbar utveckling

Vår egen och våra kunders framgångar idag och imorgon beror på ett långsiktigt tänk och hållbar utveckling i fokus under våra projekt.

I vårat uppdrag “Ingenjörskonst för en hållbar samhällsutveckling” inbegrips innovativa lösningar som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer om vårt engagemang för hållbar utveckling och hur det relaterar till de olika aspekterna av Golder:

Läs mer om vår hållbarhetsresa genom att ta del av vår senaste rapport om Hållbar utveckling.