client-sectors.JPG

Kundområden i Sverige

Våra kunder finns i allt från olja- och gasindustri, gruvdrift, transport och infrastruktur, kraftproduktion, tillverkningsindustri, fastighets- och finansbranschen och mycket mer. För information om varje enskilt kundområde, klicka nedan. 

Kundområden i Sverige


Finans- och fastighetssektorn

Vi kan med vår breda kunskap inom miljö- och geoteknik erbjuda en mångfald av konsulttjänster inom denna...

Förorenade områden och markexploatering

Våra miljökonsulters breda erfarenhet av förorenande områden och markexploatering ger oss möjlighet att...

Gruvdrift

Genom vårt internationella nätverk av kontor kan vi tillgodose behoven i den globala såväl som den lokala gruv-,...

Industriell verksamhet

Inom industriell verksamhet kan vi erbjuda tjänster till en bred grupp av företag inom industrisektorn. Vår...

Kraftproduktion

Vår breda erfarenhet från arbete i ett stort antal projekt från förstudie till genomförande har gett oss den...

Olja & Gas

Golder har i ca 20 år genomfört miljötekniska uppdrag åt de svenska oljebolagen och vi är därför en...

Transportsektorn

Vi kan med vår breda spetskunskap tillhandahålla specialister inom områdena jord, berg, vatten och miljö under...