client-sectors.JPG

Kundområden i Sverige

Våra kunder finns i allt från olja- och gasindustri, gruvdrift, transport och infrastruktur, kraftproduktion, tillverkningsindustri, fastighets- och finansbranschen och mycket mer. För information om varje enskilt kundområde, klicka nedan. 

Kundområden i Sverige


Gruvdrift

Genom vårt internationella nätverk av kontor kan vi tillgodose behoven i den globala såväl som den lokala gruv-,...

Industriell verksamhet

Inom industriell verksamhet kan vi erbjuda tjänster till en bred grupp av företag inom industrisektorn. Vår...

Infrastruktur och stadsutveckling

Golder i Sverige har en miljögrupp som utgörs av 50 specialister inom ekotoxikologi, biologi, kemi, geokemi, geologi, hydrologi...

Kraftproduktion

Vår breda erfarenhet från arbete i ett stort antal projekt från förstudie till genomförande har gett oss den...

Olja & Gas

Golder har i ca 20 år genomfört miljötekniska uppdrag åt de svenska oljebolagen och vi är därför en...