pause slideshow

Industriell verksamhet

Inom industriell verksamhet kan vi erbjuda tjänster till en bred grupp av företag inom industrisektorn. Vår rådgivning och våra tekniska tjänster inom sektorn omfattar bland annat:

 • Miljögranskningar av transaktionsobjekt (EDD) och strategisk miljörådgivning
 • Tillståndsprövning enligt miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar, miljötekniska utredningar, kart- och ritningsproduktion m.m.
 • Periodiska undersökningar samt revisioner inom (EHS)
 • Utredningar och undersökningar av förorenade områden, riskbedömningar, åtgärdsutredningar samt saneringsentreprenader
 • Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande
 • REACH relaterade tjänster
 • Avfallsutredningar, karakterisering av avfall samt design/utformning av deponier
 • Utredningar och upprättande av planer för nedmontering av farliga installationer
 • Sanering och rivning av förorenade områden och byggnader
 • Geotekniska undersökningar samt jord-, berg- och vattenrelaterade ingenjörstjänster
 • Expertkompetens inom problematik relaterad till klorerade lösningsmedel

För mer information, kontakta:
Karolina Flemström (Göteborgskontoret)

Karriär på Golder

Vill du följa din passion? Upptäcka världen?
Bli en del av Golder och gör skillnad.

Golder Karriär  

Careers at Golder Associates

Har du en fråga om detta kundområde?

Fyll i fälten nedan
Tack för din förfrågan.
En representant från Golder kommer att ta kontakt med dig inom kort.