pause slideshow

Gruvdrift

Genom vårt internationella nätverk av kontor kan vi tillgodose behoven i den globala såväl som den lokala gruv-, mineral- och ballastindustrin. Vi hjälper våra kunder till en säker, kostnadseffektiv och ansvarsfull brytning av mineraltillgångar och gör därigenom det möjligt att leverera de material som krävs för att bygga ett globalt hållbart samhälle.
Våra tjänster omfattar alla gruvrelaterade kulturella, miljömässiga, geologiska och ingenjörsvetenskapliga discipliner.
Våra tjänster i Sverige omfattar bland annat:

  • Tillstånd, MKB och sociala konsekvensbedömningar
  • Hydrogeologi, geokemi och andra miljörelaterade tjänster
  • Avfallshantering, gråberg och anrikningssand etc.
  • Geoteknik och bergmekanik
  • Geologi, geostatistik och databashantering
  • Avslutningsplaner och efterbehandling

Vi kan även erbjuda tjänster som:

  • Malmutvärdering och prospektering
  • Gruvplanering

För mer information, kontakta:
 Henning Holmström  (Stockholm office)

Karriär på Golder

Vill du följa din passion? Upptäcka världen?
Bli en del av Golder och gör skillnad.

Golder Karriär   

Careers at Golder Associates