pause slideshow

Olja & Gas

Golder har i ca 20 år genomfört miljötekniska uppdrag åt de svenska oljebolagen och vi är därför en av de mest erfarna konsulterna i Sverige inom detta område. Vår målsättning är att erbjuda helhetslösningar som omfattar både undersökningar och genomförande av efterbehandlingsåtgärder.

I Sverige erbjuder vi följande tjänster till oljeindustrin:

  • Miljötekniska markundersökningar av bensinstationer, depåer, raffinaderier
  • Geotekniska undersökningar och utredningar
  • Fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredningar
  • Upphandling, byggledning och miljökontroller för efterbehandling av förorenad mark
  • Rivning, byggledning och genomförande av efterbehandlingsåtgärder genom vårt entreprenadföretag GARD

För mer information, kontakta:
 Thomas Jansson (Stockholmskontoret)

Karriär på Golder

Vill du följa din passion? Upptäcka världen?
Bli en del av Golder och gör skillnad.

Golder Karriär   

Careers at Golder Associates

Har du en fråga om detta kundområde?

Fyll i fälten nedan
Tack för din förfrågan.
En representant från Golder kommer att ta kontakt med dig inom kort.