pause slideshow

Kraftproduktion

Vår breda erfarenhet från arbete i ett stort antal projekt från förstudie till genomförande har gett oss den helhetssyn som krävs för att kunna erbjuda våra kunder en effektiv och säker hantering av alla frågor som rör mark, miljö, anläggning och grundläggning.
Vår ambition är att hitta de avgörande frågorna i varje enskilt projekt och sedan utgå från dessa.

Våra tjänster omfattar:

  • Tillståndshantering, miljökonsekvensbedömningar, sociala konsekvensbedömningar, samråd
  • Förorenade områden - miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, efterbehandlingsåtgärder - projektering byggledning och kontroll
  • Geoteknik, bergmekanik, geohydrologi - Undersökning, projektering, byggbarhetsanalyser, temporära stödkonstruktioner vid schakt och grundläggning
  • Avancerade bergmekaniska och geohydrologiska modelleringar
  • Informationshantering - GIS, databaser, visualisering, specialtillämpningar
  • Byggledning, byggkontroll och övervakning

För mer information, kontakta:
 Susanne Bergquist (Stockholmskontoret)

Karriär på Golder

Vill du följa din passion? Upptäcka världen?
Bli en del av Golder och gör skillnad.

Golder Karriär   

Careers at Golder Associates

Har du en fråga om detta kundområde?

Fyll i fälten nedan
Tack för din förfrågan.
En representant från Golder kommer att ta kontakt med dig inom kort.