pause slideshow

Infrastruktur och stadsutveckling

Golder i Sverige har en miljögrupp som utgörs av 50 specialister inom ekotoxikologi, biologi, kemi, geokemi, geologi, hydrologi samt civilingenjörer inom väg och vatten för tillståndprövningar, MKB och samt miljögeoteknik. Vår geogrupp utgörs idag av mer än 45 specialister inom geoteknik, bergmekanik och hydrogeologi med placeringsorter i Stockholm, Göteborg och Luleå. Vårt dotterbolag Geometrik arbetar främst med instrumenttillverkning, installation och mätning i samband med infrastrukturbyggande, saneringen och byggprojekt.


Vi löser tekniska utmaningar och bistår med strategisk rådgivning genom ett projekts alla faser. Från inledande förundersökningar, inventeringar och utredningar till dimensionering och projektering av åtgärder. Från löpande rådgivning och problemlösning under förvaltning till avvecklingsplanering, rivning, sanering och miljökontroll.

Vi levererar följande tjänster inom jord, berg och vatten.

JORD

 • Geotekniska undersökningar, utredningar och beräkningar
 • Rekommendationer för grundläggning
 • Projektering av förstärkningsåtgärder
 • Geokonstruktioner – temporära och permanenta
 • Upprättande av förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar
 • Precisionsavvägning
 • Platskontroll och byggledning

BERG

 • Förundersökningar
 • Kärnkartering
 • Projektering av anläggningar i berg
 • Bergmodeller
 • Ingenjörsgeologiska prognoser
 • Bergmekaniska 2D- och 3D-analyser
 • Bergschakter och bergförstärkningar
 • Vibrationer
 • Aktiv design
 • Platskontroll och byggledning

VATTEN

 • Geohydrologiska utredningar
 • Geohydrologiska fältundersökningar
 • Inläckageberäkningar
 • Grundvattenmodellering
 • Vattenbalansberäkningar
 • Väghydrologi – vatten- och värmeflöden

Vårt erbjudande och vår kompetens vad gäller föroreningsproblematik sträcker sig över ett saneringsprojekts alla faser. Vi undersöker, identifierar och hanterar miljö- och hälsorisker både inomhus och utomhus.

Våra tjänster innefattar bland annat:

 • Miljötekniska undersökningar
 • Miljö- och hälsoriskbedömning
 • Åtgärdsutredningar (Utredning av saneringsåtgärder)
 • Tillståndsärenden samt MKB
 • Rivningsplanering
 • Projektering av deponiutformning och avfallsfrågor
 • Återanvändande av industrirestprodukter
 • Upphandling av entreprenör
 • Byggledning
 • Miljökontroll

GOLDER CONSTRUCTION
Som ett övergripande stöd till både infrastruktur och miljörelaterade uppdrag enligt ovanstående erbjuder vi projektering och utförande av sanering av förorenade områden genom vårt entreprenadbolag Golder Construction Sverige AB.

GEOMETRIK
Som ett starkt stöd till ovanstående erbjuder Geometrik instrumenttillverkning och tjänster inom portrycksmätning, rakhetsmätningar, jord och bergrörelser, tryck och flödesmätningar etc.

För mer information, kontakta:
 Markus Kappling  (Stockholmskontoret)

 

Karriär på Golder

Vill du följa din passion? Upptäcka världen?
Bli en del av Golder och gör skillnad.

Golder Karriär  

Careers at Golder Associates

Har du en fråga om detta kundområde?

Fyll i fälten nedan
Tack för din förfrågan.
En representant från Golder kommer att ta kontakt med dig inom kort.